Oskar & Ellen

Ett litet svenskt företag med ambition att nå ut i den djungel av leksaksvaror som finns på marknaden. Erbjudar  produkter som står för etisk tillverkning, hög kvalitet och säkerhet, en produkt som skiljer sig ur mängden, som ska vara rolig att leka med, stimulera till fantasi och roll-spel och som ska uppmuntra till lek. Lärandet börjar i leken. Leken ger även barnen möjlighet att öva sin sociala kompetens, bearbeta rädsla, öva grundläggande begrepp, utveckla sinnen, pröva vuxenroller, öva språk, utveckla fantasi och samarbetsförmåga, befästa kunskap m.m.


checkout Till Kassan