Julen 2015

Julen 2015

OBS! Leverans innan Jul
För att dina varor skall hinna levereras innan jul, så måste du lägga din order innan den 21 december kl 12.00.

För broderade och namnade produkter:
För att broderade och namnade produkter skall hinna levereras innan Jul, måste vi ha beställningen senast onsdagen den 16:e december.