JUL-INFO 2018

JUL-INFO 2018

19:e december är den sista utleveransdagen från MyKids.se, för att tomten skall hinna få ut alla paketen.

Broderade och namnade produkter till Jul
OBS! För att broderade och namnade produkter skall hinna levereras innan Jul, måste vi ha beställningen senast söndagen den 16:e december.