AVTALSKUND

Vi får många som gör en ansökan till oss, men inte fyller i alla fälten, varför vi inte kan svara tillbaka. Det som gäller när man ansöker är:
Att man är företag, förskola, sjukhus eller kommunal förvaltning.
Det alltså inte att söka som privatperson.