JUL-INFO 2017

JUL-INFO 2017

18:e december är den sista utleveransdagen från MyKids.se, för att tomten skall hinna få ut alla paketen.

Broderade och namnade produkter till Jul
OBS! För att broderade och namnade produkter skall hinna levereras innan Jul, måste vi ha beställningen senast fredagen den 15:e december.